28. 01. 2023 - 16:17
Košarkaški savez BiH raspisao konkurs za generalnog sekretara
907
Shares
Košarkaški savez BiH raspisao konkurs za generalnog sekretara

Košarkaški savez BiH raspisao konkurs za generalnog sekretara

28. 01. 2023 - 16:17
0
Shares

Na osnovu člana 33. i 34. Statuta Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine, Upravni odbor KSBiH raspisao je konkurs za izbor generalnog sekretara.

- Raspisuje se konkurs za izbor generalno sekretara  za mandatni period od četiri godine, potvrđeno je iz KSBiH.

Uslovi: Dokaz o stručnoj spremi, najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, visoki stepen poznavanja engleskog jezika, poznavanje rada na računaru.

U svojoj aplikaciji i prijavi za posao na navedenu poziciju kandidati su obavezni dostaviti sljedeće dokumente: Prijava na konkurs - biografija, dokaz o stručnoj spremi (za diplome izdate u inostranstvu prevod diplome ovjeren od strane ovlaštenog sudskog tumača), dokaz o adekvatnom radnom iskustvu, dokaz o poznavanju stranog jezika, dokaz o poznavanju rada na računaru, dokaz o državljanstvu BiH (ne starije od 6 šest mjeseci), potvrdu o prebivalištu na području BiH (CIPS obavještenje), uvjerenje nadležnog organa da se ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 tri mjeseca).

Poseban uslov: Kandidat mora dostaviti dokument u pisanoj formi koji sadrži plan i program rada Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine od četiri godine, te viziju razvoja košarke u Bosni i Hercegovina za period od četiri godine.

Kandidat koji bude izabran na ovom konkursu dužan je dostaviti uvjerenje nadležnog organa o nekažnjavanju, najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave obavještenja o izboru kandidata. Ukoliko kandidat ne dostavi traženo uvjerenje u gore navedenom roku, na njegovu poziciju će biti izabran prvi sljedeći kandidat sa rang liste. Svi navedeni dokumenti moraju biti ovjerene kopije, s tim što se od kandidata može tražiti dostavljanje na uvid originalnih dokumenata. Kandidati koji zadovolje kriterije će biti pozvani na razgovor uz komisijsku provjeru njihovih sposobnosti. Provjera radnih sposobnosti kandidata vrši se usmenim intervjuom, praktičnom provjerom znanja i putem testiranja.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja. Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave, kao i one prijave koje kandidati pismeno povuku neće se uzimati u razmatranje.

Prijave dostaviti u roku od 15 dana. Na adresu Košarkaški savez Bosne i Hercegovine, Asima Ferhatovića 2A, 71000 Sarajevo, Bosne i Hercegovine. „Prijava na konkurs za prijem u radni odnos“.

Generalni sekretar KSBiH u minulom mandatu, podsjetimo, bio je Amer Čolan.

Učitaj još novosti