sport.ba Uslovi korištenja
Autor: Sport.ba
14. 03. 2015 - 10:32

Portal “sport.ba” osigurava korištenje tekstualnih i multimedijalnih
sadržaja. Svi čitaoci imaju pravo koristiti sadržaje ukoliko ne krše pravila
korištenja.

Korištenjem sadržaja i svih njegovih dijelova automatski prihvatate sva
aktuelna pravila korištenja portala “sport.ba”.

Sadržaj se ne smije koristiti u nezakonite svrhe!

Sve sadržaje sa portala “sport.ba” koristite na vlastitu odgovornost i
zbog toga, ne smatramo se odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu
korištenjem.

Pristup portalu “sport.ba” i svim njegovim sadržajima dozvoljen je
osobama bilo koje dobi, osim ako je naznačeno drugačije.

Autorska prava

Portal “sport.ba” polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje.

Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela portala smatra se kršenjem
autorskih prava i daje osnov za tužbu.

Linkovi na vanjske stranice

Portal “sport.ba” sadrži linkove na stranice izvan vlastitog portala.
Linkove objavljujemo u dobroj namjeri i ne možemo se smatrati
odgovornim za sadržaje izvan portala.

Zaštita privatnosti

Portal “sport.ba” štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj mjeri.

Portal “sport.ba” može u skladu sa zakonom prikupljati određene
podatke o korisnicima dobijene tokom registracije. Ove
podatke “sport.ba” koristi kako bi imao informacije o korisnicima koji ga
koriste, te na taj način poboljšao stranicu.

Reklamne poruke

Portal “sport.ba” zadržava pravo da svojim korisnicima povremeno
pošalje obavijesti i poruke sponzora.

Promjena pravila

Portal “sport.ba” zadržava pravo da bez najave povremeno promijeni
ili modificira pravila. O svim važnijim promjenama korisnike ćemo
obavijestiti putem maila ili odgovarajućeg članaka na portalu.